TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHARM DIAMOND

Phương thức thanh toán tháp căn hộ Charm Diamond

Đợt 1: Giá bán đợt 1

Tháng 09/2021 đến 15/10/2021 nhận booking 50 triệu/STT có hoàn lại nếu không mua trong ngày mở bán đợt 1

Ngày 16/10/2021 mở bán đợt 1 dành cho tất cả khách hàng đã ghi nhận booking Đợt 1.

Đợt 2: Giá bán đợt 2

Ngày 17/10/2021 đến ngày 26/11/2021 ghi nhận booking đợt 2 50 triệu/STT có hoàn lại nếu không mua trong ngày mở bán đợt 2.

ngày 30/10/2021 khai trương nhà mẫu Charm Diamond tại Bình Dương.

Ngày 27/11/2021 mở bán đợt 2 dành cho tất cả khách hàng đã ghi nhận booking Đợt 2.
Helper: 0909 986 992
Tải bảng giá