Mặt bằng thiết kế Charm Diamond - Charm Diamond Dĩ An Bình Dương

Dự án căn hộ Charm City quy mô hơn 5 ha, nằm tại trung tâm Dĩ An, Bình Dương. Dự án gồm 3 tòa căn hộ là Charm Diamond, Charm Saphire và Charm Ruby. Trong đó, tòa Saphire và Ruby mở bán đã lâu và hầu như đã hết, còn tòa Charm Diamond hiện đang mở bán.

Mặt bằng tầng điển hình
Thiết kế căn hộ
Hình ảnh

Mặt bằng

Mặt bằng thiết kế Charm Diamond - Charm Diamond Dĩ An Bình Dương

Dự án căn hộ Charm City quy mô hơn 5 ha, nằm tại trung tâm Dĩ An, Bình Dương. Dự án gồm 3 tòa căn hộ là Charm Diamond...

XEM CHI TIẾT
Helper: 0909 986 992
Tải bảng giá