Giá bán và phương thức thanh toán Picity High Park

Tiến độ thanh toán tháp Park 1&2 sẽ diễn ra trong 15 đợt. Tùy vào tốc độ thanh toán mà chủ đầu tư đưa ra mức chiết khấu như sau:

- Thanh toán 95% khi ký VBTT: chiết khấu 11%

- Thanh toán 50% khi ký VBTT: chiết khấu 4%

- Thanh toán 70% khi ký VBTT: chiết khấu 6%

Dự kiến ngày ký VBTT là ngày 15/04/2021

Helper: 0909 986 992
Tải bảng giá